Forsoningskommissionen afholder 4 møder årligt, fordelt i kvartaler, med mulighed for afholdelse af et ekstraordinært møde. Et til to af de årlige møder skal omhandle strategi samt dialogmødemøde med følgegruppen.

Møderne afholdes så vidt muligt i Nuuk, hvor majoriteten af medlemmerne befinder sig. For de medlemmer der bor i udlandet, vil mødedeltagelsen i et vist omfang og efter nærmere aftale kunne ske via digitale medier.

Borgerinddragende arrangementer

Forsoningskommissionen skal iværksætte en række aktiviteter, der skal afdække kultur- og samfundsmæssige udfordringer, for at disse kan diskuteres og bearbejdes bredere i samfundet.

Kommissionen skal indsamle viden, skabe dialog og bevidsthed i befolkningen over udvikling i Grønland, og skal medvirke til at viden om samfundsforhold og forståelse borgerne imellem forøges.

Forsoningskommissionen skal i deres arbejde afholde borgerinddragende aktiviteter med offentlige oplysningstiltag.

 

se strategi for kommissionsarbejdet