Baggrund

Forsoningskommissionen arbejder ud fra at historien har betydning for dagens samfund. Både de uheldige og de gode elementer i den historiske udvikling har sat præg på samfundet. Forløbet under Anden Verdenskrig indvarslede ændringer i Grønlandspolitikken, blandt andet omkring større grønlandsk indflydelse og en lempelse af beskyttelsespolitikken, som kolonitiden var kendetegnet ved. Efter krigen indledtes forhandlingerne om et nyt Grønland, kulminerende med Grundlovsændringen i 1953. Grønland var officielt en ligestillet del af Danmark efter 1953, men reelt var der stadig forskel. Grønlændere fik lavere løn og havde sværere adgang til stillinger. Et overordnet redskab til at modernisere Grønland var daniseringen, hvor dansk sprog og kultur skulle hjælpe samfundet fremad og opad. Af økonomiske grunde iværksattes koncentrationspolitikken, hvor målet var en større koncentration af befolkningen med deraf følgende lavere omkostninger. Over tid er tendensen at Grønland får større indflydelse på egne anliggender, men der er stadig en arv efter historien, der tynger og præger samfundet.