Hvorfor en forsoningskommission

Baggrunden for igangsættelse af forsoningskommissionen i Grønland skal ses i lyset af, at Grønland er en tidligere koloni, hvor man antager, at samfundets udvikling i høj grad er præget af et tankesæt, der er en direkte følge af kolonihistorien, og som har sat sit præg på folket og samfundets udvikling. I kommissoriets indledning står der, at:

"Det grønlandske folk har et fælles ansvar for at bidrage til en positiv udvikling. I et mangfoldigt samfund skal der herske respekt for borgernes forskellige erindringer og opfattelser af begivenheder, historiske handlinger og beslutninger igennem tiden. Det er vigtigt at diskutere disse forhold og skabe forståelse for deres betydning for nutidens samfundsforhold samt folkets levevilkår – til gavn for den enkeltes og det grønlandske folks selvbevidsthed".  

Baggrunden for igangsættelse af en forsoningskommission er derfor ønsket om, at man gennem en forsoningsproces skal bidrage til, at viden om samfundsforhold og forståelse borgerne imellem forøges, og at en større bevidsthed om eget udgangspunkt giver en forbedret mulighed for et inkluderende og respektfuldt samfund og en tryg udvikling.