Grønlands forsoningskommission

Erfaringerne fra andre landes sandheds- og forsoningskommissioner og historiske forsoningskommissioner peger på, at ethvert samfund må definere sin egen vej mod forsoning. Dette har man ligeledes valgt i Grønland. Grønlands forsoningskommission kan derfor ikke direkte sammenlignes med lignende kommissioner, der har været og er internationalt.

Grønlands historie, udvikling og nuværende samfund har sin egen kontekst og kan ikke sammenlignes direkte med andre lande. Derfor skal grundlaget for forsoning i Grønland ses i dette lys. Forsoningskommissionen arbejder ud fra en ramme om en intern forsoningsproces, hvor det centrale er, at befolkningen i Grønland gennem udviklingen har oplevet ulighed; socialt, kulturelt og økonomisk.

Til forskel fra de fleste kommissioner, der var været i verden de sidste 40 år, er Grønlands forsoningskommission ikke en sandhedskommission. Sandhedskommissioner arbejder oftest med formålet at opnå f.eks. erstatningskrav og undskyldninger. Sandhedskommissioner oprettes generelt i forbindelse med politisk transition, enten efter krig eller ved overgangen fra autoritært styre til demokrati samt for at undersøge specifikke overtrædelser begået over en periode af tid.

I Grønland har man primært hørt om sandheds- og forsoningskommissioner. Medierne har oftest frembragt historier fra f.eks. Canada og Sydafrikas sandheds- og forsoningskommissioner. Det er derfor ikke overraskende, hvis man kan få det indtryk, at også Grønlands kommission har samme form som disse og skal have et formål som disse. Grønlands forsoningskommission er dog ikke en direkte kopi af andre landes kommissioner. Grønlands forsoningskommission minder i sin form mest om en "historisk kommission" ("Historical commission"), men med den forskel, at der ikke kræves undskyldninger eller retslige krav, som nogle "historiske forsoningskommissioner" rundt omkring i verden har krævet.

 

kort om sandheds- og forsoningskommissioner internationalt