Sandheds- og forsoningskommissioner

Historien bag hvordan sandheds- og forsoningskommissioner fremkom internationalt, skal ses i lyset af efterkrigstidens større fokus på menneskerettigheder. Efter krigshandlinger, langvarige voldelige konflikter og brutale handlinger over for f.eks. oprindelige folk kom der fokus på, at der måtte laves genoprettende retfærdighedshandlinger og forsoningshandlinger. Fremkomsten af sandheds- og forsoningskommissioner kan derfor ses i forhold til demokratisering og retfærdighed. Mange sandhedskommissioner har derfor koncentreret sig om sådanne særlige situationer, der typisk kom oven på f.eks. borgerkrig eller slutningen på brutalt undertrykkende regimer.