Forsoningsprocesser

Undervisningsplaner om ”Forsoningsprocesser” er udkommet.

Forsoningskommissionen har igangsat flere projekter i deres arbejde. Et af projekterne er, at udarbejde lektionsplaner om ”Forsoningsprocesser” der er tilpasset til GUX elever. Forsoningskommissionen er glad for, at offentliggøre undervisningsplanerne med materialer i fagene grønlandsk, dansk, engelsk, kulturfag, samfundsfag og historie. De kan også bruges i et tværfagligt undervisningsforløb.

”Det er rigtigt godt, når de emner vi arbejder med f.eks. fra andre lande kan nu sættes i relation til processer der foregår i Grønland eller det der berører Grønlands historie. Jeg er glad for, at vi nu kan inddrage det grønlandske forsoningskommissionsarbejde, når vi arbejder med forsoningsprocesser i andre lande, f.eks. Australien eller Canada. På den måde bliver engelske emner mere relevante og virkelighedsnære for vores elever”. Udtaler Louise Kyhl, som underviser på engelsk i GUX Sisimiut.

Ligeledes udtaler næstformanden for Forsoningskommissionen, Dorthe Katrine Olsen:

”Det har været vigtigt for os, at inddrage uddannelsesinstitutioner i vores kommissionsarbejde. På denne måde kan vi inddrage den yngre generation i interne og globale forsoningsprocesser, så de også kan få et større kendskab til historiske forhold, begivenheder og deres indvirkning på samtidens forhold. Vi håber på, at undervisningsplanerne kan revideres og videreudvikles løbende i form af undervisningsbøger, der kan være til gavn for de unge”.

Projektet blev koordineret af næstformanden for Forsoningskommissionen Dorthe Katrine Olsen, i samarbejde med undervisere i gymnasiale uddannelser i Grønland, samt Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke i Grønlands Selvstyre. Undervisningsplanerne er primært tilpasset til gymnasieelever, men kan også bruges af andre uddannelsesinstitutioner. Nu er de tilgængelige i Grønlands undervisningsportal www.iserasuaat.gl.

For yderligere informationer kontakt nedestående personer.

Forsoningskommissionens Sekretariat på tlf. 34 67 96 eller e-mail molm@nanoq.gl.

Dorthe Katrine Olsen på tlf. 55 31 96 eller e-mail dokaol@sanilin.gl.

Louise Kyhl på tlf. 29 36 29/23 27 27 13 eller e-mail loky@sanilin.gl.

Jesper V. Nielsen (Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke) på tlf. 34 56 23 eller e-mail jvni@nanoq.gl.