Kommissionsmedlemmer

Medlemmerne er udpeget ud fra faglige og samfundsrelevante kvalifikationer samt personligt engagement og erfaring. Efter bestemmelser af Naalakkersuisut udgør medlemmerne en upolitisk faggruppe uden tilknytning til partipolitiske opgaver.

Medlemmerne vil med deres praktiske og fagligt relevante kompetencer danne rammer for en alsidig udvikling i kommissionsarbejdet.

 

Æresmedlemmer

Æresmedlemmerne er udpeget ud fra relevante kompetencemæssig baggrund og skal bistå kommissionen i diverse arbejdsopgaver, hvor de kan være behjælpelige.

 

Sekretariatet

Sekretariatsfunktionen står for at betjene kommissionen ved at udføre logistiske, administrative og driftsmæssige opgaver som består af praktiske ad hoc opgaver.