Forsoningskommissionens 3-årige opgave tager udgangspunkt i kommissoriet. Ud fra kommissoriet har kommissionen fastlagt en overordnet strategi som danner rammen omkring opgaven.

Værdigrundlag

Forsoningskommissionens værdigrundlag tager udgangspunkt i, at alle skal inddrages, og at der er forskel på, hvordan den koloniale kontekst har været oplevet og fortsat opleves på forskellige steder samt på tværs af generationer, grupper og enkeltpersoner.

Afgrænsning

Opgavens afgrænsning er at der fokuseres på Grønlands interne forsoningsproces, at det er en forsoningskommission og ikke en sandhedskommission og dermed ikke en efterligning af andre nationers sandheds- og forsoningskommission (læs mere herom under ’hvad er forsoning’). Kommissionens arbejde er afgrænset til den afgivne arbejdsopgave, tid- og bevillingsramme.

Forsoningskommissionens tilgang til Grønlands interne forsoningsproces tager udgangspunkt i nedenstående arbejdsgrundlag som opererer med fire grundlæggende tilgange:

  1. Forsoning med sig selv og egen baggrund
  2. Forsoning med egen historie
  3. Forsoning grupperne imellem, i det grønlandske samfund
  4. Forsoning generationerne imellem

 

For yderligere oplysning, se her