Forsoningskommissionens sekretariat bistår kommissionen i dets arbejde med igangsættelse af en række aktiviteter og betjener Naalakkersuisut i forsoningsrelaterede spørgsmål. Sekretariatet udfører diverse praktiske ad hoc opgaver for kommissionen og sørger for, at kommissionen kan få gode forhold at arbejde under samt at sikre, at kommissionen udfører sin finanslovbestemte opgave.

Sekretariatet består af følgende personale:

 

Magdalene Møller

 Konstitueret kontorchef

 

 

 

Ivaana Holm

Studentermedhjælper